Hjælp din afhængige pårørende til behandling på et misbrugscenter

27 december 2020
Astrid Pedersen

Som tæt pårørende – for eksempel ægtefælle eller kæreste – til en misbrugsramt person er du sikkert alt for bekendt med den sorg og smerte der er forbundet med at se et elsket menneske gå til i et afhængigheds betinget misbrug. Uanset hvad objektet for afhængigheden er vil det der af følgende misbrug nemlig kun eskalere.

Det er meget sjældent at et misbrug går over af sig selv. En afhængighed vil altid kræve mere, uanset om der er tale om spil, sex, narkotika, receptpligtig medicin eller alkohol. Denne tendens vil fortsætte indtil pågældende stof eller aktivitet er mere vigtig for den misbrugsramte end såvel familie som job, venner og livsgrundlag. Og derfor er det vigtigt at du som den ansvarlige voksne i forholdet sørger for at få den misbrugsramte til at tage imod behandling så han eller hun kan få sit liv på ret køl igen.

Hvordan hjælper jeg min misbrugsramte partner bedst muligt?

Indtil videre har du måske valgt at lægge gode miner til slet spil. Dette er meget typisk adfærd hos pårørende til misbrugere.

Den såkaldte medmisbruger adfærd er kendetegnet ved at man som pårørende til eksempelvis en ludoman eller en alkoholiker bruger megen energi på at dække over misbruget over for eksempelvis familie, venner og vedkommendes arbejdsgiver. Der er nemlig stadig et stort tabu forbundet med afhængighed – og man vil jo gerne have familien til at fremstå pletfri udadtil.

Dette er dog aldrig en holdbar strategi. Du bør i stedet kontakte et center til behandling af misbrug som kan hjælpe dig med at motivere den misbrugsramte for en effektiv behandling. Det danske misbrugscenter Behandlingscenter Stien hjælper gerne med såvel rådgivning omkring den svære konfrontation som med tilrettelæggelse af et individuelt og effektivt behandlingsforløb for den misbrugsramte person.

Du kan altid kontakte en misbrugskonsulent hos Behandlingscenter Stien og høre nærmere via hjemmesiden behandlingscenter-stien.dk

Flere Nyheder